Młodzi pracownicy bez podatku PIT!

Zgodnie z nowelizacją przepisów, poczynając od 1 sierpnia 2019r, osoby które nie ukończyły 26 roku życia, a są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą, zwolnienie to przysługuje takim osobom w sposób automatyczny. Niemniej w przypadku 2019 r,…...

Nasz nowy adres :)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana lokalizacji głównego biura naszej Fundacji. Nowy adres to Warszawa, ul. A. Solariego 1, 02-070 Warszawa. O zmianie tej wszyscy kontrahenci i pracownicy FAP zostaną poinformowani w indywidualnej korespondencji. Charakterystyczny punkt na mapie to biurowiec Najwyższej Izby Kontroli, z którą…...