Fundacja Aktywni w Pracy

Fundacja Aktywni w Pracy z siedzibą w Warszawie powstała w 2009 roku w celu wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. W latach 2009-2018 Fundacja skupiała się na działalności szkoleniowej oraz rehabilitacyjnej adresowanej do osób z niepełnosprawnościami. Poszczególne projekty były realizowane przede wszystkim we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi. Nie korzystano w tym zakresie z pomocy publicznej. 

Od roku 2020 zmienia się plan działalności Fundacji. Nowe cele to przede wszystkim tworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Fundacja jest aktywna na terenie całej Polski. Korzysta ze wsparcia publicznego w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Skip to content