Fundacja Aktywni w Pracy

Fundacja Aktywni w Pracy z siedzibą w Warszawie powstała w 2009 roku w celu wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. W latach 2009-2020 Fundacja skupiała się na działalności szkoleniowej oraz rehabilitacyjnej adresowanej do osób z niepełnosprawnościami. Poszczególne projekty były realizowane przede wszystkim we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi. Nie korzystano w tym zakresie z pomocy publicznej.

Od roku 2021 zmienia się plan działalności Fundacji. Aktualne cele to przede wszystkim tworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Misja ta jest realizowana przez prowadzenie dwóch podmiotów ekonomii społecznej – zakładów aktywności zawodowej w Łodzi i w Łomży. Fundacja zaangażowała się także w działalność na rzecz uchodźców i migrantów ekonomicznych. Szczególnego znaczenia ta część nabrała w 2022 roku w związku z atakiem rosji na Ukrainę. 

Fundacja jest aktywna na terenie całej Polski. Korzysta ze wsparcia publicznego w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawowe zasady działalności Fundacji Aktywni w Pracy

  • Neutralność polityczna, religijna, światopoglądowa – nie angażujemy się w żadne inicjatywy z tych obszarów
  • Walka z dyskryminacją z jakiejkolwiek przyczyny, w tym tworzenie komfortowych miejsc pracy 
  • Godziwa cena za dobrą robotę – nie jest naszym celem maksymalizacja zysków
  • Racjonalna troska o środowisko – staramy się nie szkodzić przyrodzie, lecz też nie popieramy „eko terroryzmu”. 

 

Skip to content