Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał karą ponad 600 tysięcy złotych firmę Topmed Plus, specjalizującą się w sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego podczas „prezentacji” dla konsumentów, najczęściej osób starych i chorych. Firma ta zachwalała podczas prezentacji swoje produkty jako bardzo luksusowe i drogie, a następnie oferowała klientom „rabaty”. Te jednak były w rzeczywistości fikcyjne. Sprzedawane produkty bowiem wcale nie były tak drogie, tylko fałszywie na potrzeby prezentacji podnoszono ich cenę, a następnie zachęcano do transakcji owymi rabatami przywracającymi tak na prawdę cenę standardową. Firma ta ma też obowiązek poinformować wszystkich swoich klientów o nieuczciwej praktyce.

Z naszej strony dobra rada – unikać sprzedawców oferujących swoje produkty podczas tego typu prezentacji, gdyż te zazwyczaj są zorganizowane w sposób uniemożliwiający klientowi dokonanie świadomej decyzji (socjotechniczne sztuczki marketingowe).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w komunikacie UOKiK.