Pensja minimalna 2023? Wysoka lecz poniżej inflacji

Tradycyjnie już reprezentanci pracodawców i związków zawodowych nie dogadali się co do wysokości wynagrodzenia minimalnego na rok 2023. Tym samym końcowa decyzja w tej sprawie należy do Rządu RP. Zgodnie z wcześniejszymi "przeciekami" ten zaproponował, by od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 3383 zł brutto, zaś w lipcu zaplanowana została…...