Fundacja Aktywni w pracy

Fundacja Aktywni w Pracy została utworzona w 2009 roku w celu wspierania aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. W dotychczasowej działalności skupialiśmy się na poprawie stanu zdrowia, głównie poprzez prowadzenie programów rehabilitacyjnych i terapeutycznych, a także na prowadzeniu szkoleń dotyczących szeroko rozumianego rozwoju osobistego i zawodowego. Od 2020 roku tworzymy stabilne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia.

Zespół Fundacji to osoby z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, dzięki czemu realizowane przez nas projekty przekładają się na dużą wartość dodaną dla naszych podopiecznych.

Fundacja jest organizacją pozarządową non-profit. Wszystkie wypracowane dochody są przeznaczane na realizację naszych celów statutowych.

Nasze oferty pracy

Skip to content