Masz znaczną niepełnosprawność? Pracuj dla nas!

Szukamy pracowników  ze znaczną niepełnosprawnością! Oba nasze zakłady aktywności zawodowej (w Łodzi i w Łomży) otrzymały zgodę na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. Dostępne stanowisko pracy to PRACOWNIK GOSPODARCZY. Zadania na nim obejmują lekkie prace fizyczne wymagające niemal wyłącznie dobrej komunikatywności oraz sprawności manualnej. Będą to…...

Pensja minimalna 2023? Wysoka lecz poniżej inflacji

Tradycyjnie już reprezentanci pracodawców i związków zawodowych nie dogadali się co do wysokości wynagrodzenia minimalnego na rok 2023. Tym samym końcowa decyzja w tej sprawie należy do Rządu RP. Zgodnie z wcześniejszymi "przeciekami" ten zaproponował, by od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 3383 zł brutto, zaś w lipcu zaplanowana została…...